Elektriker Stockholm | Din Elektriker i Stockholm AB |

Din Elektriker i Stockholm AB

Frågor och Svar

Här kan du läsa mer om vanliga frågor och svar vi ofta får ställda

elektriker rätt behörighet

De flesta elarbeten måste göras av ett registrerat elinstallationsföretag. Vissa enklare arbeten får dock göras av privatpersoner. Hit hör bl.a. att montera skarvsladdar, montera sladdströmbrytare eller reparera apparatsladdar.

Det enkla svaret på denna fråga är att det beror på. Du kan hitta någon som åtar sig att göra eljobbet billigt, men då kan du inte vara säker på att det blir bra. En certifierad elektriker är aldrig billigast, men det finns skäl till detta.

Som behörig elinstallatör måste man hålla sig uppdaterad om ändringar i föreskrifter och installationsmateriel, samt veta vilka material som får användas i olika utrymmen, och kunna dokumentera sitt arbete korrekt. Väljer du Din Elektriker i Stockholm kan du vara säker på att elinstallationerna utförs korrekt.

Det är viktigt att säkerställa att den elektriker du anlitar har rätt behörighet. Dvs är tillräckligt kompetent att utföra det specifika jobbet. Sedan behöver man ha i åtanke att ens budget matcher det elektrikern behöver ta betalt. Vi kan väldigt ofta ge er bra estimerade prisförslag redan innan vi är ute hos dig. Kontakta oss för mer info!

Det finns en bra tjänst hos Elsäkerhetsverket där man som privatperson och företagare enkelt kan kontrollera vilken behörighet elfirman har.

Vi jobbar runt om i Storstockholm men kan även hjälpa er längre bort om det rör sig om mer omfattande jobb. För mer lokala förfrågningar kan ni hitta mer här i Stockholm, Årsta, Nacka, Enskede, Huddinge, Älvsjö

Det vanligaste sättet att bli elektriker är genom att gå El- och energiprogrammet, med inriktning elteknik, på gymnasiet. Det finns också flera yrkeshögskolor som utbildar elektriker. Efter utbildningen blir studenten lärling, om hen arbetar på ett företag som har kollektivavtal med Elektrikerförbundet.

Efter att ha gjort 720 timmar som lärling får studenten sitt A-kort. Efter att ha gjort 1600-timmar, som fylls i på det s.k. B-kortet, får lärlingen sitt certifikat, och är nu 1:e års montör.

Det behövs ungefär 10 000 ytterligare elektriker i Sverige.

För att bli certifierad elektriker krävs att man efter utbildningen arbetar på ett företag som har tecknat kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Kollektivavtalet har namnet Installationsavtalet, och eleven går som lärling de första 1600 timmarna.

Dessa timmar fylls i på ett B-kort, som skickas till Elbranschens lokala yrkesnämnd. Det är nämnden som utfärdar certifikatet.

Vad kostar en elektriker?