Elektriker Stockholm | Din Elektriker i Stockholm AB |

Din Elektriker i Stockholm AB

Frågor och Svar

Hur blir man behörig elektriker?

Det vanligaste sättet att bli elektriker är genom att gå El- och energiprogrammet, med inriktning elteknik, på gymnasiet. Det finns också flera yrkeshögskolor som utbildar elektriker. Efter utbildningen blir studenten lärling, om hen arbetar på ett företag som har kollektivavtal med Elektrikerförbundet.

Hur många lärlingstimmar krävs för att bli elektriker?

Efter att ha gjort 720 timmar som lärling får studenten sitt A-kort. Efter att ha gjort 1600-timmar, som fylls i på det s.k. B-kortet, får lärlingen sitt certifikat, och är nu 1:e års montör.

Hur många elektriker saknas i Sverige idag?

Det behövs ungefär 10 000 ytterligare elektriker i Sverige.

Vem certifierar elektriker?

För att bli certifierad elektriker krävs att man efter utbildningen arbetar på ett företag som har tecknat kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Kollektivavtalet har namnet Installationsavtalet, och eleven går som lärling de första 1600 timmarna.

Dessa timmar fylls i på ett B-kort, som skickas till Elbranschens lokala yrkesnämnd. Det är nämnden som utfärdar certifikatet.

Vilka elarbeten får man utföra utan att vara elektriker?

De flesta elarbeten måste göras av ett registrerat elinstallationsföretag. Vissa enklare arbeten får dock göras av privatpersoner. Hit hör bl.a. att montera skarvsladdar, montera sladdströmbrytare eller reparera apparatsladdar.

Vad kostar det att anlita en elektriker?

Det enkla svaret på denna fråga är att det beror på. Du kan hitta någon som åtar sig att göra eljobbet billigt, men då kan du inte vara säker på att det blir bra. En certifierad elektriker är aldrig billigast, men det finns skäl till detta.

Som behörig elinstallatör måste man hålla sig uppdaterad om ändringar i föreskrifter och installationsmateriel, samt veta vilka material som får användas i olika utrymmen, och kunna dokumentera sitt arbete korrekt. Väljer du Din Elektriker i Stockholm kan du vara säker på att elinstallationerna utförs korrekt.